Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:Какво всъщност е преотстъпването на служители?

При преотстъпване на служители агенцията за подбор на персонал преотстъпва на предприятие свои служители. Т.е. служителите са назначени в work factory и получават заплата от нас, но работят в друго предприятие. Ние сключваме трудов договор с Вас и след това изпращаме наши служители в предприятие ползвател. Трудовият договор при нас обикновено е безсрочен. Назначаването в повечето случаи е за ограничен период, затова често се определя като временно назначение. След изтичане на този период служителите продължават да са назначени при нас, агенцията за подбор на персонал, и могат отново да бъдат назначавани в предприятие. Също така имате възможността да се запознаете с различни предприятия и дори можете да преминете на работа в тях.

Посредничите ли също и на персонала за намиране на работа?

Да. При това служителите първоначално биват преотстъпвани за работа в предприятие клиент за определен период. Двете страни, предприятието и служителят, изпробват през това време дали си пасват. Ако и двете страни са удовлетворени, служителят преминава за постоянно към клиента. Този начин на посредничество при подбор на персонал има предимството, че не съществуват рискове както за предприятието, така и за служителя. Те се опознават, преди да се стигне до постоянно назначаване. Освен това предприятията имат предимството, че фазата на усвояване на професионалните умения преминава през нас.
 

Къде съм назначен за постоянно като служител?

В work factory.

Кой плаща на служителите?

Агенцията за подбор на персонал, т.е. work factory, плаща на преотстъпените служители. Така че могат да разчитат на сигурна месечна заплата, без значение при кого работят в момента.

Временно назначение и синдикати – възможно ли е?

Немската асоциация на синдикатите (DGB) има тарифна общност на заемния труд, която се споразумява за тарифните ставки с асоциациите на работодателите при преотстъпването на служители. work factory плаща повече от своя страна, отколкото е по тарифното споразумение.

Посредничеството струва ли нещо на служителя?

Не. Кандидатите никога не ни заплащат такса. Също и при успешно посредничество, независимо дали за постоянна позиция или временно трудово правоотношение. Разходите поема предприятието, в което нашият служител приема работа.
 

Какво се случва след кандидатстване?

Ако заинтересованият е кандидатствал за свободно работно място, ние ще се свържем с него в рамките на 2 дни. През това време ние разглеждаме кандидатурата и след това уведомяваме дали отговаря на въпросната позиция. При първоначално кандидатстване първо проверяваме дали имаме предложена свободна позиция за заинтересования. Ако е така, до 48 часа му изпращаме отговор. Ако нямаме подходящо предложение, вписваме заинтересования в нашата база данни и се свързваме с него, веднага щом при нас пристигне подходящо запитване.
 

Може ли кандидатстването да става по собствена инициатива?

Разбира се. Тогава Ви вписваме в нашата база данни и се свързваме с Вас незабавно, когато имаме предложена позиция, отговаряща на Вашия профил. Често имаме и запитвания за свободни позиции, подходящи за Вашата кандидатура.
 

Какво се случва след приключване на назначаването?

Когато назначаването на работа при предприятие клиент приключва, понеже поръчката е изпълнена, ние веднага търсим позиция за нашите служители. В повечето случаи имаме и други запитвания за преотстъпване, така че назначаванията често следват без прекъсване от едно след друго.
 

Мястото на назначаване и на пребиваване са отдалечени. Как е уредено това?

Възможно е мястото на Вашето назначаване да е толкова отдалечено от мястото Ви на пребиваване, че да не можете да пътувате. Тези случаи обикновено са временни. Тогава ние Ви осигуряваме квартира до мястото на назначаване. Освен това ние поемаме и транспортните разходи.
 

Колко печели човек при временна заетост?

Ние плащаме над тарифата, което означава повече от договореното между синдиката и представителството на работниците и служителите. Точната заплата зависи от бранша, продължителността на заетостта и квалификацията.
 

Изплаща ли се заплата в периоди без назначаване?

Естествено. Дори понякога нашите служители да не са назначени в предприятие клиент, продължаваме да изплащаме, разбира се, заплатата навреме.

 


Кои сме ние? Кое ни прави специални?
Тук ще научите

ЗАДАЙТЕ ЛИЧНО СВОИТЕ ВЪПРОСИ:
ПРОСТО НИ СЕ ОБАДЕТЕ НА: 0228 748730