Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

ЗА work factory:
ПЕРСОНАЛ ЗА ИНДУСТРИЯТА И ЗАНАЯТЧИЙСТВОТО


work factory е агенция за подбор на персонал с утвърдено през годините име. Ние се фокусираме върху подбора и преотстъпването на квалифицирани специалисти, инженери, техници, занаятчии и майстори за индустриални и занаятчийски предприятия в цяла Германия. Нашите служители са електротехници, стругари, инженери на отоплителни инсталации, шлосери, електромонтьори, заварчици, бояджии и специалисти от много други професионални групи от индустрията и занаятчийството.
Това специализиране ни помага да намираме подходящият мъж или жена за съответната работна позиция. Защото познаваме нуждите както на нашите служители, така и на клиентите ни. Нашите служители идват с практически опит и познават браншовете, в които работят: те са експерти в своята област. Все пак важното е и двете страни винаги да са доволни. Това е единственият начин да се създаде успешно сътрудничество.

При преотстъпването на служители всички страни трябва да остават удовлетворени
Ето защо ние ценим надеждното сътрудничество и стабилните работни взаимоотношения. Затова плащаме коледни и празнични надбавки, инвестираме в допълнителното обучение и повишаването на квалификацията и се грижим за настаняването на нашия персонал. Така даваме и на двете страни сигурна подкрепа, за да се чувстват добре както хората в предприятията, така и нашите служители.
Тази концепция ни прави водещи консултанти по всички въпроси, свързани с подбора на персонал – и за кандидатстващите, и за фирмите.

 

ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

При преотстъпването на служители предприятието клиент заема временно наш служител за определен период от време, например за даден проект или при претоварване с поръчки. Т.е. служителят е назначен по договор в work factory и получава заплащане от нас, но работи в друго предприятие. Това предприятие ни плаща такса.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Като агенция за подбор на персонал търсим подходящите служители за дадено предприятие, които да назначим и да получават заплащане от нас. Ние получаваме комисионна от предприятието за посредничеството.

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Като експерти развиваме индивидуални стратегии за предприятията. Ние консултираме предприятията, на какви концепции за наемане на работа да залагат и как и къде да откриват най-добрите служители.

 


11 причини за предприятията

11 причини за специалистите

Задайте лично своите въпроси:
Просто ни се обадете на: 0228 748730