Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

Zgoda zgodnie z przepisami dot. ochrony danych na przetwarzanie danych osobowych od kandydatów

Zrozumiałem, że moje dane osobowe, jakie podałem work factory GmbH w ramach całej procedury rekrutacyjnej, przetwarzane są przez work factory GmbH w celu użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy i w tym celu będą przekazywane w szczególności klientom lub interesantom. work factory GmbH szuka dla mnie zajęcia jako pracownika tymczasowego lub jako kandydata w ramach pośrednictwa pracy i partnerzy work factory GmbH potrzebują do tego określonych informacji i danych osobowych o mnie. Wiem, że firma work factory GmbH sama korzysta z usługodawców do przetwarzania moich danych w celu użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy.

Zrozumiałem, że work factory GmbH może przetwarzać moje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla poszukiwania pracy w drodze użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy. Do przetwarzania danych w szerszym zakresie (np. po zakończeniu szukania pracy lub posady) work factory GmbH potrzebuje mojej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

work factory GmbH pouczyło mnie, że istnieją oświadczenia i wskazówki w zakresie ochrony danych dokładnie określające, które konkretnie dane osobowe przetwarza się w jakim celu. Te oświadczenia i wskazówki znajdzie Pan/Pani pod następującym adresem www.work-factory.de/pl/polityka-prywatnosci/.

Wyrażam niniejszym wyraźną zgodę na to, aby moje dane osobowe, udostępnione przeze mnie firmie work factory GmbH w ramach całej procedury rekrutacyjnej i wymagane do szukania posad i stanowisk zostały zapamiętane i aby można było ich użyć także po zakończeniu pracy w ramach użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych przez work factory GmbH oraz, aby można było je nadal przetwarzać w procesie szukania pracy lub wolnych stanowisk i w razie potrzeby służyły do kontaktu ze mną, jeśli moja kandydatura będzie odpowiednia dla podjęcie innej pracy. Po upływie tego czasu work factory GmbH ewentualnie zwrócić się do mnie ponownie z zapytaniem o moją zgodę.

 

Oświadczenie o udzieleniu zgody w celu gromadzenia danych kandydatów

Jeśli moja aplikacja nie zakończy się sukcesem, to wyrażam zgodę, aby firma work factory GmbH przechowywała moje dane osobowe, które przekazałem/przekazałam w ramach całej procedury rekrutacyjnej (np. podanie, życiorys, świadectwa, kwestionariusz osobowy, wywiad aplikacyjny), także po zakończeniu konkretnego procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę, aby [pracodawca] skorzystał z tych danych w celu późniejszego kontaktu ze mną oraz do kontynuacji procesu rekrutacji, jeśli moja kandydatura okaże się odpowiednia na innym stanowisku. Jeśli w moim podaniu rekrutacyjnym lub innych pismach przekazanym przeze mnie w procesie rekrutacji podane zostały nawet „szczególne kategorie danych osobowych“ wg art. 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (np. zdjęcie, na którym rozpoznać można moją etniczną przynależność, dane dotyczące ciężkiej niepełnosprawności itp.), to zgodą moją objęte są także te dane. work factory GmbH zamierza jednak rekrutować wszystkich kandydatów według ich kwalifikacji i dlatego prosi, o ile jest to możliwe, o rezygnację z podawania tych danych.

Ponadto niniejsza zgoda dotyczy danych związanych z moimi kwalifikacjami i pracami z ogólnie dostępnych źródeł (w szczególności zawodowych sieci społecznych), które [pracodawca] w sposób dopuszczalny uzyskał w ramach procesu rekrutacji. Moje dane nie będą przekazywane osoby trzecim.

Niniejsza zgoda została udzielona dobrowolnie i nie ma żadnych skutków na moje szanse w obecnym procesie rekrutacji. Mogę odmówić udzielenia zgody bez podania przyczyny i nie muszę obawiać się z tego tytułu negatywnych konsekwencji. Ponadto mogę odwołać moją zgodę w dowolnym czasie [– np. online w systemie rekrutacji –]; w takim wypadku moje dane zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Dodatkowe oświadczenie dla szczególnych kategorii danych:

Moja rekrutacja w firmie work factory GmbH obejmuje szczególne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące stanu cywilnego, które mogą rzucić światło na moje życie seksualne i moją orientację seksualną; dane o moim zdrowiu; zdjęcie, z którego wywnioskować można moją etniczną przynależność, stan mojego wzroku i/lub wyznanie religijne; podobne dane wrażliwe w myśl art. 9 rozporządzenia o ochronie danych). Dlatego też moją rekrutację w takiej formie można przetwarzać tylko za moją zgodą. Wyrażam zgodę, aby firma work factory GmbH przetwarzała szczególne kategorie danych osobowych zawartych w moim podaniu rekrutacyjnym oraz załączonych dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji. Niniejsza zgoda służy wyłącznie do tego, aby w ogóle móc uwzględnić moją rekrutację w przedłożonej formie. Informacje nie zostaną uwzględnione w procesie rekrutacji, jeśli – w szczególności w przypadku ciężko upośledzonych – istnieje ku temu ustawowy obwiązek. Moje dane nie będą przekazywane osoby trzecim. Nie jestem zobowiązany do udzielenia tej zgody i mogę zamiast tego aplikować pomijając szczególne kategorie danych osobowych i nie narażę się na negatywny wpływ na moje szanse w procesie rekrutacji. Mogę odmówić udzielania zgody bez podania powodu i odwołać udzieloną zgodę w dowolnym czasie [– najlepiej online za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego–]. W przypadku odwołania moje dane objęte zgodą zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku nieudzielenia zgody lub jej odwołania nie będzie można jednak w procesie rekrutacji uwzględnić mojej aplikacji w udzielonej formie.

Ponadto wyraźnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych w ramach ustawowych obowiązków przechowywania danych w celu szukania pracy w drodze użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy przez firmy A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH, work inTime Group GmbH, work inTime GmbH, power jobs GmbH, ideale jobs GmbH, Star Personal GmbH i Brilliant Personaldienste GmbH.

Wiem, że zgoda ta jest dobrowolna i ja sam mogę decydować o tym, czy chcę jej udzielić. Ponadto posiadam też wiedzę o tym, że mogę odmówić udzielenia tej zgody bez podania powodów i nie muszę obawiać się negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Zostałem także poinformowany o tym, że mogę w dowolnym czasie odwołać tą zgodę ze skutkiem na przyszłość i work factory GmbH nie będzie już uprawniona do używania moich danych osobowych oraz work factory GmbH jest wówczas zobowiązana do usunięcia tych danych. Odwołanie wnieść należy do work inTime Group GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Frechen, Niemcy do rąk pana Juria Hoffmanna, email: marketing(at)wit-group.de, telefon: +49 (0)2234/9276541, Fax: +49 (0)2234/9276549

Stan: 15.05.2018r.