Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

Zbiorowy układ pracy:
sprawiedliwe wynagrodzenie, dodatki za pracę w niedziele i święta,
unormowany czas pracy –
work factory jest członkiem BAP

Play video

If you would like to activate the video please click the video button. We would like to inform you that after activation sensitive data is transfered to the service provider

Copyright: BAP, Berlin

 

Federalne Zrzeszenie Pracodawców Dostawców Usług HR (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister, w skrócie BAP) jest największym zrzeszeniem pracodawców w branży. Angażuje się ono na rzecz partnerskich relacji pomiędzy dostawcami usług HR i związkami zawodowymi. W tym celu obie strony negocjują zbiorowy układ pracy.
 

  • SPRAWIEDLIWE WYNAGRODZENIE
  • DODATKI ZA PRACĘ W NOCY, W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
  • DOBRY CZAS PRACY
  • PRAWO DO URLOPU

 


Aplikuj teraz!
Utwórz moją krótką aplikację w ciągu tylko 2 minut

Dowiedz się więcej o work factory

Chcesz porozmawiać z nami osobiście?
Nasza infolinia jest dostępna przez 24 godziny na dobę: 0228 748730