Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

Zbiorowy układ pracy:
sprawiedliwe wynagrodzenie, dodatki za pracę w niedziele i święta,
unormowany czas pracy –
work factory jest członkiem BAP

Copyright: BAP, Berlin

 

Federalne Zrzeszenie Pracodawców Dostawców Usług HR (Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister, w skrócie BAP) jest największym zrzeszeniem pracodawców w branży. Angażuje się ono na rzecz partnerskich relacji pomiędzy dostawcami usług HR i związkami zawodowymi. W tym celu obie strony negocjują zbiorowy układ pracy.
 

  • SPRAWIEDLIWE WYNAGRODZENIE
  • DODATKI ZA PRACĘ W NOCY, W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA
  • DOBRY CZAS PRACY
  • PRAWO DO URLOPU

Unser Tarifvertrag wurde zwischen dem BAP und den unterzeichnenden Mitgliedsgewerkschaften des DGB ausgehandelt und geschlossen.

 


Aplikuj teraz!
Utwórz moją krótką aplikację w ciągu tylko 2 minut

Dowiedz się więcej o work factory

Chcesz porozmawiać z nami osobiście?
Nasza infolinia jest dostępna przez 24 godziny na dobę: 0228 748730