KONTAKT ZA OSOBLJE
TVOJI POSLOVI

Suglasnost o zaštiti podataka za obradu osobnih podataka kandidata

Razumio/razumjela sam da će tvrtka work factory GmbH /d.o.o./ moje podatke koje sam joj dao/dala u okviru postupka prijave koristiti u svrhu ustupanja i/ili posredovanja radnika te ih prema tome prosljeđivati, posebice klijentima ili zainteresiranim stranama. Tvrtka work factory GmbH za mene traži zaposlenje kao privremenog radnika ili kandidata za posredovanje radnika, a partneri tvrtke work factory GmbH za to trebaju određene informacije i moje osobne podatke. Znam da tvrtka work factory GmbH i sama koristi pružatelje usluga za obradu mojih podataka u svrhu ustupanja i/ili posredovanja radnika.

Razumio/razumjela sam da tvrtka work factory GmbH smije obrađivati moje podatke samo ako i kada je to nužno za traženje zaposlenja putem ustupanja i/ili posredovanja radnika. Za obradu koja nije obuhvaćena time (npr. nakon završetka traženja zaposlenja ili radnog mjesta) tvrtka work factory GmbH treba moju suglasnost o zaštiti podataka.

Tvrtka work factory upozorila me na to da postoje obavijesti/izjave o zaštiti podataka koje podrobnije opisuju koji se moji osobni podaci obrađuju u koje svrhe. Te obavijesti/izjave o zaštiti podataka mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: https://www.work-factory.de/hr/zastita-podataka/

Ovime dajem svoju izričitu suglasnost da se moji osobni podaci koje sam tvrtki work factory GmbH stavio/stavila na raspolaganje u okviru postupka prijave koristiti u svrhu ustupanja i/ili posredovanja radnika i koji su potrebni za traženje poslova i radnih mjesta smiju pohraniti i nakon završetka traženja posla putem ustupanja i/ili posredovanja radnika unutar zakonskih rokova za pohranu tvrtke work factory GmbH te i dalje koristiti za traženje zaposlenja ili slobodnog radnog mjesta kako bi mogli sa mnom kontaktirati ako ispunjavam uvjete za neko drugo zaposlenje ili radno mjesto. Tvrtka work factory GmbH po potrebi će ponovno tražiti moju suglasnost nakon isteka tog vremenskog razdoblja.

Izjava o suglasnosti za pohranu podataka kandidata:

Ako moja prijava bude neuspješna, suglasan/suglasna sam s tim da tvrtka work factory GmbH spremi moje osobne podatke koje sam im dao/dala u okviru cjelokupnog postupka prijave (npr. u popratnom pismu, životopisu, svjedodžbama, upitnicima za kandidate, intervjuima s kandidatima...) i nakon kraja konkretnog postupka prijave. Suglasan/suglasna sam da work factory te podatke koristi kako bi kasnije kontaktirao sa mnom i nastavio postupak prijave u slučaju da ispunjavam uvjete za neko drugo radno mjesto.

Ako sam u svojem motivacijskom pismu ili u drugim dokumentima koje sam predao/predala u postupku prijave sam/sama dao/dala podatke iz „posebne kategorije osobnih podataka“ u skladu s čl. 9. Osnovne uredbe o zaštiti podataka (npr. fotografiju iz koje se može razaznati etničko podrijetlo, podaci o teškoj invalidnosti itd.), moja se suglasnost odnosi i na te podatke. Međutim, tvrtka work factory GmbH želi sve kandidate ocijeniti u skladu s njihovim kvalifikacijama i stoga moli da se takvi podaci, ako je moguće, ne navode u prijavi.

Ova suglasnost usto vrijedi za podatke o mojim kvalifikacijama i djelatnostima iz javno dostupnih izvora podataka (posebice profesionalnih društvenih mreža) koje je work factory GmbH zakonito prikupio u okviru postupka prijave. Moji se podaci neće prosljeđivati trećim osobama.

Ova suglasnost je dobrovoljna i ne utječe na moje šanse u trenutnom postupku prijave. Mogu je uskratiti bez navođenja razloga i bez da se moram pribojavati posljedica. Usto svoju suglasnost mogu opozvati u svako doba [npr. putem Interneta preko sustava za prijavljivanje]; u tom slučaju će moji podaci biti obrisani odmah nakon završetka postupka prijave.

Dodatna izjava za posebne kategorije podataka:

Moja prijava u tvrtki work factory GmbH sadrži posebne kategorije osobnih podataka (npr. podaci o bračnom stanju, informacije o mojem seksualnom životu ili mojoj seksualnoj orijentaciji; podaci o mojem zdravlju; fotografija na temelju koje se može zaključiti moje etničko podrijetlo i moj vid i/ili vjeroispovijest; slični osjetljivi podaci u smislu čl. 9. Osnovne uredbe o zaštiti podataka). Stoga se moja prijava u takvom obliku smije obrađivati samo uz moju suglasnost. Suglasan/suglasna sam da tvrtka work factory GmbH obrađuje posebne kategorije osobnih podataka sadržane u mojoj prijavi i u priloženim dokumentima u svrhu provedbe postupka prijave. Ova suglasnost služi isključivo za to da se prijava u tom obliku uopće može uzeti u obzir. Informacije se neće uzeti u obzir u postupku prijave osim ako – posebice u slučaju teške invalidnosti – za to postoji zakonska obveza. Moji se podaci neće prosljeđivati trećim osobama. nisam obvezan/obvezna dati ovu suglasnost i umjesto toga mogu dostaviti prijavu bez ispunjene posebne kategorije osobnih podataka bez da to utječe na moje šanse u postupku prijave. Svoju suglasnost mogu uskratiti bez navođenja razloga i u svakom trenutku opozvati danu suglasnost [- najbolje putem Interneta preko sustava za prijavljivanje]. U slučaju opoziva moji podaci obuhvaćeni suglasnošću smjesta će biti obrisani. No u slučaju odbijanja ili opoziva suglasnosti moja već predana prijava ne može se uzeti u obzir u predočenom obliku.

Također dajem svoju izričitu suglasnost za obradu i pohranu mojih osobnih podataka unutar zakonskih rokova za traženje zaposlenja putem ustupanja i/ili posredovanja radnika preko tvrtki A.I.M. Allgemeine Industriemontagen GmbH, work inTime Group GmbH, work InTime GmbH, power jobs GmbH, ideale jobs GmbH, Star Personal GmbH te Brilliant Personaldienste GmbH.

Znam da je ova suglasnost dobrovoljna i da sam/sama mogu odlučiti o tome hoću li ju dati. Također znam da mogu odbiti dati ovu suglasnost bez navođenja razloga, a da se ne moram pribojavati nepovoljnih posljedica. Usto sam obaviješten/a da ovu suglasnost mogu opozvati u svako doba s budućim učinkom i da tvrtka work factory GmbH tada više nema pravo koristiti moje osobne podatke i da ih mora obrisati. Opoziv se šalje na sljedeću adresu: an work inTime Group GmbH /d.o.o./, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Frechen, Njemačka na ruke gospodinu Juriju Hoffmannu, e-mail adresa: marketing(at)wit-group.de, telefon: +49 (0)2234/927654, faks: +49 (0)2234/9276549.

Stanje: 15.5.2018.